Testet

Börja med att läsa in dig på materialet som finns under fliken informationsmaterial. Där ligger all information som ni förväntas kunna, samlad i olika avsnitt. När du känner dig redo går du vidare till testet för att bli certifierad inom det aktuella området på första nivån. Det finns tre certifieringsnivåer: brons, silver och guld, där det blir svårare för varje nivå.

Denna nivå aktiveras när du är godkänd på bronsnivån.
Denna nivå aktiveras när du är godkänd på silvernivån.

Senaste certifierade